Vsebina sporočila:
1. SPLOŠNE DOLOČBE
2. ELEKTRONSKE STORITVE V SPLETNI TRGOVINI 
3. POGOJI SKLEPANJA PRODAJNIH POGODB 
4. NAČINI PLAČILA
5. STROŠKI, ROKI IN NAČINI DOSTAVE 
6. POGOJI ZA ODPOVED PRODAJNE POGODBE 
7. REKLAMACIJSKI POSTOPEK
8. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE 
9. ZAKLJUČNE DOLOČBE


1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Spletno trgovino, ki je na voljo na spletnem naslovu www.happystorks.com, vodi podjetje Happy Storks, Jacek Siarski, ul. Marysia 109, 42-202 Czestochowa, Poljska, vpisano v Centralno evidenco in informacijo o gospodarski dejavnosti Republike Poljske, ki jo vodi minister, pristojen za gospodarstvo, davčna št. 9490780569, matična št. 360105444.
1.2. Ta Pravilnik je namenjen Individualnim strankam – Potrošnikom. Določbe tega pravilnika ne omejujejo kakršnih koli pravic potrošnikov – vsi morebitni dvomi se rešujejo v korist potrošnika. V primeru neskladnosti določb tega Pravilnika z zgoraj omenjenimi splošnimi predpisi, prednost imajo ti predpisi.
1.3. Upravljavec osebnih podatkov je Ponudnik storitev. Osebni podatki se obdelujejo na podlagi pravilnika o zasebnosti Spletne trgovine. Navedba osebnih podatkov s strani Stranke je prostovoljna. Vsakdo, čigar osebne podatke obdeluje Ponudbnik storitev, ima pravico vpogledati v njihovo vsebino, jih posodabljati, popravljati in zahtevati njihov izbris.
1.4. Definicije:
OBRAZEC NAROČILA je Elektronska storitev v obliki interaktivnega obrazca, ki je na voljo v Spletni trgovini in ki omogoča oddajo Naročila z dodajanjem Izdelkov v elektronsko košarico in določitvijo pogojev Prodajne pogodbe, vključno s pogoji dostave in plačila.
STRANKA je Prejemnik storitev, ki je s Prodajalcem sklenil Prodajno pogodbo.
CIVILNI ZAKONIK je zakon Civilni zakonik z dne 23. aprila 1964 (Uradni list št. 16 poz. 93).
RAČUN je Elektronska storitev, označena z uporabniškim imenom in geslom, ki ju določi Prejemnik storitev.
IZDELEK je premičnina, ki je na voljo v Spletni trgovini in je predmet Prodajne pogodbe.
PRAVILNIK je ta pravilnik Spletne trgovine.
SPLETNA TRGOVINA je Spletna trgovina Ponudnika storitev, ki je na voljo na spletnem naslovu www.happystorks.com
PRODAJALEC je Jacek Siarski, ki opravlja gospodarsko dejavnost pod firmo Happy Storks, ul. Marysia 109, 42-202 Czestochowa, Poljska, vpisano v Centralno evidenco in informacijo o gospodarski dejavnosti Republike Poljske, ki jo vodi minister, pristojen za gospodarstvo, davčna št. 9490780569, matična št. 360105444, naslov elektronske pošte contact@happystorks.com
PRODAJNA POGODBA je pogodba o prodaji Izdelka, ki jo sklepata ali sta sklenila Stranka in Prodajalec preko Spletne trgovine .
PREJEMNIK STORITEV je poslovno popolnoma sposobna fizična oseba, pravna oseba ali po zakonu pravno sposobna organizacijska enota, ki uporablja Elektronsko storitev.
NAROČILO je izjava Strankine volje, vložena preko Obrazca naročila in neposredno namenjena sklenitvi s Prodajalcem Prodajne pogodbe za Izdelek.


2. ELEKTRONSKE STORITVE V SPLETNI TRGOVINI
2.1. V Spletni trgovini sta na voljo naslednji Elektronski storitvi: Račun stranke in Obrazec naročila. Za uporabo računa je treba izpolniti Obrazec za registracijo in klikniti polje „Registriraj“. V Obrazcu za registracijo je treba obvezno navesti naslednja podatka Prejemnika storitev: naslov elektronske pošte in geslo. Obrazec naročila – uporaba Obrazca naročila se začne, ko se v elektronsko košarico v Spletni trgovini doda prvi Izdelek. Za oddajo Naročila je treba izpolniti Obrazec naročila in klikniti polje „Kupi“; do tega trenutka je možno uvedene podatke samostojno spreminjati (za to je treba slediti prikazanim navodilom in informacijam, ki so na voljo na spletni strani Spletne trgovine). V Obrazcu naročila je treba obvezno navesti naslednje podatke: ime in priimek / firmo, naslov (ulica, hišna številka/številka stanovanja, poštna številka, kraj, vojvodstvo/regija, država), naslov elektronske pošte, telefonsko številko, izdelek(-lke), količino izdelkov, kraj in način dostave, način plačila.
2.2. Uporaba Elektronskih storitev s strani Prejemnika storitev je brezplačna. Račun v spletni trgovini se nudi za nedoločen čas. Uporaba Obrazca naročila ima značaj enkratnega dejanja in se konča z oddajo Naročila. Za novo naročilo je treba odpreti nov obrazec.
2.3. Tehnične zahteve, katerih izpolnjevanje je nujno potrebno za sodelovanje s teleinformacijskim sistemom Ponudnika storitev:
• računalnik ali druga multimedijska naprava z dostopom do Interneta,
• dostop do elektronske pošte,
• spletni brskalnik,
• možnost zapisovanja piškotkov (Cookie datotek) in podpora Javascript vklopljena v spletnem brskalniku.
2.4. Prejemnik storitev bo Spletno trgovino uporabljal na način, ki je skladen z zakonom in dobrimi običaji, ob upoštevanju osebnostnih pravic in pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.
2.5. Prejemnik storitev je dolžan navajati podatke, skladne z dejanskim stanjem.
2.6. Prepovedano je navajanje protipravnih vsebin s strani Prejemnika storitev.


3. POGOJI SKLEPANJA PRODAJNIH POGODB
3.1. Oglasi, ceniki in drugi podatki o Izdelkih, navedeni na spletnih straneh Spletne trgovine, zlasti njihovi opisi, tehnični in uporabni parametri ter cene, so vabilo k sklenitvi pogodbe v smislu 71. člena poljskega Civilnega zakonika.
3.2. Končna cena Izdelka, prikazana na spletni strani Spletne trgovine, je navedena v poljskih zlotih in obsega vse sestavine, vključno z DDV; to ceno spletišče samodejno preračuna v evre in hrvaške kune po valutnem tečaju, ki ga trenutno uporablja presta shop. Cene ne obsegajo morebitnih stroškov dostave, ki se prikažejo ob oddajanju Naročila. Standardna cena ene dostave znaša – v skladu z uporabljenim tečajem – 12 evrov - 80 evrov ovisno o zemlji isporuke i broju kartona. Dostava v Hrvatsku i Slovenia - gratis.
3.3. Cena Izdelka, prikazana na spletni strani Spletne trgovine, je zavezujoča v trenutku, ko Stranka odda Naročilo. Ta cena se ne spremeni ne glede na spremembe cen v Spletni trgovini, do katerih lahko pride v zvezi s posameznimi Izdelki potem, ko Stranka odda Naročilo.
3.4. Sklenitev Prodajne pogodbe preko Obrazca naročila. Za sklenitev Prodajne pogodbe mora Stranka prej oddati Naročilo. Po oddaji naročila Prodajalec brez odlašanja potrdi njegov prejem, s čimer postane Stranka zavezana s svojim Naročilom; hkrati Prodajalec sprejme Naročilo. Potrditev prejema Naročila in njegov sprejem nastopi, ko se na naslov elektronske pošte Stranke pošlje sporočilo s potrditvijo vseh bistvenih elementov Naročila, izjavo Prodajalca o prejemu Naročila in o njegovem sprejemu. S trenutkom, ko Stranka prejme elektronsko sporočilo, o katerem je govora v prejšnjem stavku, je Prodajna pogodba med Stranko in Prodajalcem sklenjena.
3.5. Shranjevanje, zaščita in vpogled Strank v vsebino sklenjene Prodajne pogodbe se uresničuje z objavo tega Pravilnika na spletni strani Spletne trgovine, s pošiljanjem Stranki elektronskega sporočila, o katerem je govora v točki 3.4, ter s priložitvijo pošiljki potrdila o nakupu in specifikacije sklenjene Prodajne pogodbe. Vsebina Prodajne pogodbe je dodatno shranjena in zaščitena v računalniškem sistemu Spletne trgovine Prodajalca.


4. NAČINI PLAČILA
4.1. Prodajalec omogoča naslednje načine plačila, pri čemer se končna izbira načina plačila opravi v sporazumu s stranko pri sprejemu naročila:
• gotovinsko plačilo pri osebni prejemu, v naši trgovini v Częstochowi na Poljskem
• predplačilo na račun – plačilo s tradicionalnim nakazilom na eden od dveh bančnih računov prodajalca (odvisno od valute),
• plačilo na račun po dostavi

Osnovni račun za PLN (poljska valuta) placila:
Lastnik računa: Jacek Siarski
Banka: MILLENNIUM Poland 
Številka računa: 48 1160 2202 0000 0003 4185 3257
IBAN: PL48 1160 2202 0000 0003 4185 3257
SWIFT koda (BIC koda): BIGBPLPW

Računa za evrska placila:

Lastnik računa: Jacek Siarski, 42-202 Czestochowa, ulica Marysia 109, Poljska

Banka: Millennium Bank Poljska
Številka računa: 16 1160 2202 0000 0003 4185 4803
IBAN: PL 16 1160 2202 0000 0003 4185 4803
SWIFT koda: BIGBPLPW


5. STROŠKI, ROKI IN NAČINI DOSTAVE
5.1. Prodajalec omogoča naslednje načine dostave in prevzema Izdelka:
• osebni prevzem – ni stroškov
• dostava preko kurirske službe – 12 evrov - 80 evrov (v Sloveniu i v Hrvatsku - dostava gratis)
5.2. Stroški dostave se prikažejo med oddajanjem Naročila.
5.3. Rok dostave Izdelka Stranki znaša od 3 Delovnih dni do 4 tednov od prispetja plačila na račun (dostava se opravi, kakor hitro je to možno; predviden standardni čas dostave znaša 7 dni).
5.4. Stroški dostave se tičejo naročenih izdelkov, ki jih je možno zapakirati v paket, velik največ 104 x 61 x 61 cm, težek do 30 kg (največje mere pakiranja za otroški voziček).


6. POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE O ELEKTRONSKIH STORITVAH
6.1. Ponudnik storitve in Prejemnik storitve lahko odpovesta pogodbo, preden začne Ponudnik pogodbe izvrševati naročilo.


7. REKLAMACIJSKI POSTOPEK
7.1. Reklamacije iz naslova neskladnosti Izdelka s Prodajno pogodbo:
Podlago in obseg odgovornosti Prodajalca do Stranke, ki je fizična oseba in Izdelek kupi za namene, nepovezane s poklicno in gospodarsko dejavnostjo, iz naslova neskladnosti Izdelka s Prodajno pogodbo, določa zlasti Zakon o posebnih pogojih prodaje potrošnikom in o spremembi Civilnega zakonika z dne 27. julija 2002 (Uradni list št. 141, poz. 1176 s poznejšimi spremembami).
Obveščanje o neskladnosti Izdelka s Prodajno pogodbo in prijava ustreznega zahtevka se lahko izvrši po elektronski pošti na naslov: contact@happystorks.com ali pisno na naslov: ul. Sklep Happy Storks, ulica Marysia 109, 42-202 Czestochowa, Poljska. Prodajalec bo podal svoje stališče do Strankine zahteve v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 14 dni.
Odgovor v zvezi z reklamacijo se pošlje na naslov, ki ga navede Stranka, razen če Stranka določi drug način.
V zvezi z Izdelki, za katere velja garancija, Prodajalec izjavlja, da garancija na prodano potrošniško blago ne izključuje, ne omejuje in ne prekinja pravic kupca iz naslova neskladnosti blaga s pogodbo.
Za izdelke, ki so naprodaj v spletni trgovini www.happystorks.com, velja garancija proizvajalcev blaga, katere trajanje znaša od 1 leta do 2 let. Garancija na izdelke je odvisna od Proizvajalčeve ocene in kvalifikacije napake. Odločitev glede izvajanje Garancije je v pristojnosti Proizvajalca, spletna trgovina www.happystorks.com pri izvajanju garancije ni stranka, temveč le posrednik. Happystorks ne odgovarja za tehnične napake in pomanjkljivosti izdelkov.
7.2. Reklamacije v zvezi z dejavnostjo Spletne trgovine:
Reklamacije blaga v zvezi z izdelki, kupljenimi v Spletni trgovini www.happystorks.com, lahko stranke vlagajo po elektronski pošti na naslov: contact@happystorks.com ali pisno na naslov: ul. Marysia 109, 42-202 Czestochowa, Poljska. Po isti poti se določi način prevzema reklamiranega izdelka od Stranke in dostave popravljenega izdelka Stranki. Čas izvajanja reklamacije znaša največ 45 dni.
V primeru, da se izdelek pošlje Proizvajalcu v zvezi z njegovo garancijo, bo prodajalec – www.happystorks.com – določil kraj, na katerem se lahko reklamirani izdelek izroči in s katerega bo ta prevzet in dostavljen proizvajalcu, po popravilu pa brezplačno dostavljen Stranki. Dostavo na kraj izročitve reklamiranega izdelka bo zagotovil Kupec. Reklamirani izdelek je treba dostaviti na kraj prevzema v embalaži, ki zagotavlja varen prevoz, in berljivo označen s podatki o Prodajalčevem naslovu (po možnosti v originalni škatli, v kateri je bil izdelek kupljen).
Priporočamo, da v opisu reklamacije navedete kar največ informacij in okoliščin v zvezi s predmetom reklamacije, zlasti vrsto in datum nastanka nepravilnosti, opis / shematično risbo poškodbe in podatke za stik, kar pospeši obravnavo reklamacije.
Odgovor Ponudnika storitev v zvezi z reklamacijo se pošlje na elektronski naslov, ki ga navede Prejemnik storitve, razen če Prejemnik storitve določi drug način.


8. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE
8.1. Stranka, ki je pogodbo sklenila na daljavo, lahko od nje odstopi brez navajanja razlogov z vložitvijo ustrezne pisne izjave v roku 14 dni od sklenitve pogodbe ali prevzema blaga. Rok je spoštovan, če je izjava poslana pred njegovim potekom. Izjavo je treba poslati na naslov: ul. Marysia 109, 42-202 Czestochowa ali na naslov elektronske pošte contact@happystorks.com.
8.2. V primeru odstopa od pogodbe se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
8.3. Potrošnik je dolžan kupljeno blago vrniti Prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od dne, v katerem je sporočil, da odstopa od pogodbe.
8.4. Potrošnik na lastne stroške pošlje stvari, od katerih nakupa je odstopil, na naslov: Jacek Siarski, ul. Marysia 109, 42-202 Czestochowa, Poljska, ali neposredno na naslov Proizvajalca, ki ga navede prodajalec.
8.5. Po odstopu od pogodbe Potrošnik blago vrne v nespremenjenem stanju, brez sledi uporabe. V primeru, da se vrednost stvari zniža, je Stranka odgovorna za to znižanje, če je to posledica druge uporabe stvari kot samo preveritev kupljenega izdelka. Za oceno, ali je prišlo do znižanja vrednosti stvari, je pristojen Proizvajalec stvari.
8.6. Prodajalec bo nemudoma, najkasneje pa v roku 14 dni od dne prejema vrnjenega blaga, Potrošniku vrnil vsa plačila, ki jih je od njega prejel, vključno s stroški dostave stvari, če pa je Potrošnik izbral drug način dostave namesto najcenejšega načina, mu Prodajalec v skladu s 33. členom Potrošniškega prava ne bo vrnil teh dodatnih stroškov.
8.7. Prodajalec lahko zadrži vračilo plačila Potrošniku do časa pridobitve ocene, ali so vrnjene stvari v nespremenjenem stanju.
Prodajalec vrne plačilo za blago ob upoštevanju odobrenega popusta, tako da Potrošnik prejme znesek, ki ga je dejansko plačal za blago.
8.8. Prodajalec plačilo vrne na bančni račun, razen če je Potrošnik podal izrecno soglasje, da se plačilo vrne na drug način, ki ni povezan z dodatnimi stroški za Prodajalca.
8.9. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za pogodbe, katerih predmet je stvar, proizvedena po Strankini specifikaciji ali za zadovoljevanje njenih individualnih potreb (posebno naročilo).


9. ZAKLJUČNE DOLOČBE
9.1. Pogodbe, ki jih sklepa Spletna trgovina, se sklepajo v skladu s poljskim pravom in zakonodajo Evropske unije.
9.2. Sprememba Pravilnika:
Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da Pravilnik spreminja iz pomembnih razlogov, kot so npr. sprememba zakonodaje, sprememba načinov plačila in dostave, sprememba obsega, plačljivosti ali oblike nudenih storitev, spremembe Prodajalčevega naslova – v obsegu, v katerem te spremembe vplivajo na uresničevanje določb tega Pravilnika. Spremenjen pravilnik je zavezujoč za Prejemnika storitev, če so izpolnjene zahteve, določene v 384. členu Civilnega zakonika, in sicer da je bil Prejemnik storitev v redu obveščen o spremembah in da Prejemnik storitev ni odpovedal pogodbe o trajni Elektronski storitvi v roku 14 dni od dne obvestila.
Spremembe pravilnika ne bodo na kakršen koli način posegale v pridobljene pravice Strank, ki so uporabljale Spletno trgovino pred začetkom veljavnosti sprememb; spremembe Pravilnika ne bodo vplivale zlasti na oddana in izvajana Naročila.
V primeru, da sprememba Pravilnika uvaja kakršne koli nove stroške ali poveča dosedanje stroške, je Prejemnik storitev, ki je fizična oseba, upravičen, da odstopi od pogodbe.
9.3. V zadevah, ki niso urejene s tem Pravilnikom, se uporabljajo določbe: Civilnega zakonika, Zakona o izvajanju storitev po elektronski poti z dne 18. julija 2002 (Uradni list št. 144 poz. 1204 s poznejšimi spremembami), Zakona o zaščiti nekaterih pravic potrošnikov in o odgovornosti za škodo, povzročeno z nevarnim izdelkom z dne 2. marca 2000 (Uradni list št. 22 poz. 271 s poznejšimi spremembami), Zakona o posebnih pogojih potrošniške prodaje in o spremembi Civilnega zakonika z dne 27. julija 2002 (Uradni list št. 141 poz. 1176 s poznejšimi spremembami) ter drugi ustrezni predpisi poljskega prava.
9.4. Spore, nastale med Ponudnikom storitev / Prodajalcem in Potrošnikom, bodo reševala sodišča splošne pristojnosti, krajevno pristojna za kraj, v katerem Ponudnik storitev opravlja svojo dejavnost.
9.5. Stranka lahko uporabi izvensodne načine obravnave reklamacij in uveljavljanja zahtevkov. Z namenom sporazumnega reševanja spora v zvez z nakupom preko spleta, lahko Prejemnik storitev / Kupec vloži svoj zahtevek npr. preko evropske spletne platforme ODR, ki je na voljo na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Your terms and conditions of use

Rule 1

Here is the rule 1 content

Rule 2

Here is the rule 2 content

Rule 3

Here is the rule 3 content